Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2020

Stejně jako pro mnoho jiných odvětví a profesí, byl i pro městskou policii rok 2020 velmi specifickým rokem. Pandemie Covid-19 značně ovlivnila činnost našeho sboru, kdy jsme prakticky v průběhu celého roku čelili mnoha problémům, se kterými jsme se doposud nesetkali. Byli jsme nuceni přijmout řadu mimořádných opatření k zajištění ochrany zdraví našich zaměstnanců, jako bylo například několikatýdenní uzavření obou služeben, nebo rozdělení strážníků a operátorů kamerového systému do čtyř skupin, kdy byl kladen důraz na striktní omezení kontaktů mezi pracovníky jednotlivých skupin. Vše, co se v souvislosti s epidemií odehrálo, mělo značný vliv také na statistická data. Nejvíce se to promítlo v počtu řešených přestupků a dále v počtu přednášek realizovaných v mateřských a základních školách.

Personální oblast

Na počátku loňského roku působilo u městské policie celkem 28 zaměstnanců. Dvacet jedna strážníků, pět operátorů kamerového systému a dvě administrativní pracovnice. Personální situace se změnila v podzimních měsících, kdy naše řady opustili dva zkušení strážníci. Jedna ze strážnic je navíc dlouhodobě na mateřské dovolené, a tak nám na počátku roku 2021 chyběli tři strážníci. Snahou vedení městské policie bude samozřejmě co nejdříve doplnit personální stav, k čemuž byl učiněn první krok v podobě vypsání výběrového řízení na počátku roku 2021.

Místní působnost

V této oblasti již řadu let nedochází k žádným změnám. Chrudimské strážníky tak můžete potkávat nejen na území našeho města, ale také ve třech okolních obcích, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jedná se o Slatiňany, Sobětuchy a Úhřetice.

Činnost Městské policie Chrudim

V roce 2020 jsme přijali celkem 2 668 oznámení. Ve srovnání s rokem předchozím jde pouze o mírný pokles, neboť v roce 2019 bylo evidováno 2 717 oznámení.

V rámci plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku řešili strážníci v loňském roce celkem 2 007 přestupků. Z tohoto počtu bylo 1 719 přestupků řešeno v příkazním řízení na místě, zbylých 288 bylo oznámeno příslušným správním orgánům. Pokud se zaměříme na strukturu přestupků, nedochází zde oproti minulým letům k žádným výrazným změnám. Převážnou část tvoří přestupky v oblasti dopravy, na druhém místě jde o přestupky v podobě porušení vyhlášky města, na třetí pozici jsou přestupky proti majetku a na čtvrtém a pátém místě přestupky proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku.

V rámci plnění úkolů strážníci dále řešili:

  • osoby převezené na protialkoholní záchytnou stanici: 27,
  • zjištěná podezření ze spáchání trestného činu – předáno Policii ČR: 10,
  • odchycená zvířata: 126,
  • případy, kdy byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky:12,
  • objekty v projektu Hlídání bytů a domů: 7,
  • zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu: 2.

Velmi důležitou činností, spadající do preventivních aktivit, jsou přednášky v mateřských a základních školách. Bohužel, s ohledem na epidemickou situaci, mohly být v loňském roce přednášky realizovány pouze v průběhu necelých čtyř měsíců. Za toto období uskutečnil určený strážník přednášky v rozsahu 64 hodin, což je o 69 hodin méně, než v roce předchozím.

Další aktivitou, které se strážníci při výkonu služby věnují, jsou výjezdy v rámci projektu Signál v tísni. Jedná se o službu, při které je poskytována pomoc osobám, které se mohou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu ocitnout v ohrožení života a zdraví. V loňském roce evidujeme celkem 39 výjezdů, což je o 14 více, nežli v roce 2019.

Za zmínku také stojí počet výjezdů, které strážníci realizovali na základě žádosti složek IZS, zejména pak Policie ČR. Za rok 2020 evidujeme 114 takových výjezdů.

Při bilancování roku 2020 bych rád zmínil ještě jednu konkrétní činnost, které se naši strážníci věnovali, a to je řešení problematiky vraků či dlouhodobě stojících vozidel bez STK na území našeho města. V rámci hlídkové činnosti a také ve spolupráci s občany města bylo v našich ulicích vytipováno několik desítek takových vozidel. Společnou prací strážníků a pracovnice městského úřadu z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje se podařilo z ulic odstranit celkem 46 vozidel.

Vše, co by vás mohlo o Městské policii Chrudim zajímat, naleznete na webových stránkách www.mpchrudim.cz, kam jsou mimo jiné pravidelně vkládány příspěvky o konkrétních případech, kterými se chrudimští strážníci zabývali.

Lukáš Dvořák, vrchní strážník


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2022, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑