Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2015

Personální oblast

Na počátku roku 2015 bylo k Městské policii Chrudim zařazeno celkem 26 zaměstnanců. Z tohoto počtu působili čtyři zaměstnanci v pozici tzv. operátora kamerového monitorovacího systému, dvě pracovnice na administrativním oddělení a zbylých dvacet představovali samotní strážníci. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám, a to jak mezi řadovými strážníky, tak i ve vedení městské policie. Z důvodu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, účinné od roku 2009, byli nuceni tři strážníci městskou policii opustit, neboť nesplňovali zákonnou podmínku středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Jeden strážník odešel z rodinných důvodů a jedna pracovnice nastoupila na mateřskou dovolenou. Výsledkem tedy bylo snížení počtu strážníků o celých 5.

Vedení městské policie na to reagovalo vypsáním dvou výběrových řízení, která proběhla v září a v říjnu. Z nich se podařilo doplnit stav o tři strážníky a do roku 2016 tak vstoupila Městská policie Chrudim s nižším stavem strážníků, než v roce minulém.

K personálním změnám došlo nejen mezi řadovými strážníky, ale také ve vedení městské policie. Zde ke konci roku ukončil činnost na pozici zástupce vrchního strážníka Jaroslav Hlavinka a jeho pozice se zhostil strážník Pavel Hromádko.

Místní působnost Městské policie Chrudim

V oblasti místní působnosti nedošlo ve srovnání s rokem 2014 k žádným změnám. Chrudimští strážníci tak působili nejen na území města Chrudim a jeho místních částí, ale na základě veřejnoprávních smluv také ve městě Slatiňany a v obcích Úhřetice a Sobětuchy. Takto vymezená místní působnost bude platná rovněž v roce 2016.  

Činnost Městské policie Chrudim

K základním činnostem Městské policie Chrudim patří v prvé řadě řešení oznámení přijatých na tísňové lince 156 či na pevné telefonní lince. V průběhu roku 2015 bylo takovýchto oznámení přijato celkem 2584. Lidé se na strážníky obracejí s celou řadou problémů od špatného parkování, přes krádeže v obchodech, poškozování majetku či například oznamují volné pobíhání psů. Výše uvedený celkový počet je téměř totožný s rokem 2013, kdy bylo městskou policií evidováno o pouhých 24 oznámení méně. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v roce 2014, kdy Městská policie Chrudim eviduje 3383 přijatých oznámení.

V rámci plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku řešili strážníci v minulém roce celkem 2342 přestupků. Z tohoto počtu bylo 2182 přestupků vyřešeno v blokovém řízení, zbylých 160 bylo postoupeno k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvíce přestupkových jednání spadá do oblasti dopravy, na druhém a třetím místě se každoročně střídají přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku.

V níže uvedené tabulce je přehled dalších činností, kterým věnovali strážníci v roce 2015 v rámci své pracovní činnosti svoji pozornost.

Počet odtažených vozidel: 19
Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici: 31
Počet zjištěných podezření z trestného činu – předáno Polici ČR: 10
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob: 2
Počet odchycených zvířat: 161
Počet použití TPZOV - tzv. botička: 84

Důležitou oblastí, které se Městská policie Chrudim tradičně věnuje, jsou preventivní aktivity. K nejvýznamnějším z nich patří přednášky v mateřských a základních školách. V minulém roce realizoval určený strážník přednášky v celkovém počtu 121 vyučovacích hodin.

V rámci provozu pultu centralizované ochrany je občanům města poskytována služba „Signál v tísni“. Tuto službu, která je zaměřena na pomoc osobám s vážným zdravotním onemocněním, poskytují strážníci ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci. K osobě, která je registrována v tomto projektu a která vyšle pomocí tlačítka signál tísně, vyjíždějí strážníci do místa jejího bydliště, kde postupují dle konkrétní situace. Ve většině případů se jedná o planý poplach, avšak jsou také případy, kdy u osob dochází k lehčím či vážnějším zraněním. V takovém případě strážníci poskytují osobě první pomoc a volají na místo zdravotnickou záchrannou službu. V roce 2015 přijala městská policie celkem 49 signálů, z tohoto počtu bylo 15 tzv. ostrých, tedy vyžadujících okamžitý zásah strážníků.

V minulém roce došlo také k „oprášení“ služby, která byla občanům nabídnuta již v roce 2008. Jedná se o službu Hlídání bytů a domů. Jde o jednu z dalších aktivit, která spadá do oblasti prevence. Cílem tohoto projektu je co možná nejvíce eliminovat poškozování soukromého majetku či přímo krádeže nebo vloupání do domů a bytů v období, kdy jsou jejich majitelé na dovolených. V roce 2015 využilo tuto bezplatnou službu 8 občanů města Chrudim.

Novinka

V roce 2015 se podařilo realizovat důležitou novinku, a to nové webové stránky Městské policie Chrudim. Jejich účelem je poskytnout čtenářům přehledné a aktuální informace, např. o základních aktivitách, kterým se strážníci věnují, včetně aktuálních článků o dění z předešlých dní. Dále zde čtenář nalezne důležité kontakty, měsíční zprávy, odpovědi na nejčastější dotazy občanů, k nahlédnutí jsou také fotografie z činnosti městské policie. Tyto webové stránky mají adresu www.mpchrudim.cz.

Lukáš Dvořák, vrchní strážník


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2020, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑