Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2018

Městská policie Chrudim v roce 2018

Již se stalo zvykem, že spolu se začátkem roku bilancuje vedení chrudimské městské policie činnost v uplynulém roce a informuje o ní veřejnost prostřednictvím zpravodaje a svých webových stránek. V následujícím textu se tak dočtete například o personálním stavu našeho sboru, o jeho věcné či místní působnosti a také o meziročním srovnání ve vybraných ukazatelích.

Personální oblast

V roce 2018 působilo u Městské policie Chrudim celkem 29 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem předchozím tak došlo k navýšení o dva pracovníky, a to na pozicích strážníků. V současné době tak uniformu obléká celkem dvacet dva osob, osmnáct mužů a čtyři ženy. Dále je u městské policie zaměstnáno pět civilních zaměstnanců na pozici operátora městského kamerového systému a dvě pracovnice plní úlohy v administrativní oblasti.

Místní působnost 

V oblasti místní působnosti nedochází dlouhodobě k žádným změnám, a tak strážníci stejně jako v letech minulých vykonávali službu jednak na území města Chrudim a v jeho místních částech, na základě veřejnoprávních smluv pak dále v obcích Slatiňany, Sobětuchy a Úhřetice.

Činnost Městské policie Chrudim

V roce 2018 přijali strážníci od občanů celkem 2 959 oznámení. V této oblasti registrujeme již třetím rokem značný nárůst, neboť v roce 2017 se jednalo o 2 594 oznámení, o rok dříve řešili strážníci 2 269 událostí.

Dalším zajímavým ukazatelem v činnosti městské policie je počet odhalených a řešených přestupků. V minulém roce evidujeme celkem 3 436 řešených přestupků. Z tohoto počtu byly 3 074 vyřešeny v příkazním řízení na místě, zbylých 362 bylo postoupeno k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu. Ve srovnání s rokem předchozím je to o 657 přestupků více. Co se v posledních letech nemění, je struktura jednotlivých přestupků. První místo obsazují každoročně dopravní přestupky, na druhém místě jsou to přestupky spáchané porušením vyhlášek a nařízení obce, třetí a čtvrté místo patří přestupkům proti majetku a občanskému soužití. Na poslední pozici zůstávají přestupky proti veřejnému pořádku.

V rámci plnění úkolů strážníci dále uskutečnili 

  • Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici: 34
  • Počet zjištěných podezření ze spáchání trestného činu – předáno Policii ČR: 13
  • Počet zjištěných osob řídících motorové vozidlo pod vlivem alkoholu: 3
  • Počet použití TPZOV (tech. prostředek k zabránění odjezdu vozidla – tzv. botička): 3
  • Počet odtažených vozidel: 10
  • Počet odchycených zvířat: 122
  • Počet osob předvedených na Policii ČR: 12
  • Počet objektů v projektu Hlídání bytů a domů: 3
  • Počet případů, kdy byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky: 11

Velmi důležitou činností, spadající do preventivních aktivit městské policie, jsou přednášky v mateřských a základních školách. V loňském roce byly realizovány přednášky v rozsahu 111 hodin. Ve srovnání s rokem předchozím je to o 40 hodin méně. Tato skutečnost je dána zejména tím, že v minulých letech přednášeli ve školkách a školách dva určení strážníci, z personálních důvodů však v minulém roce vykonával tuto činnost pouze jeden strážník.

Další aktivitou městské policie, kterou bych zde rád uvedl, jsou výjezdy strážníků v rámci projektu Signál v tísni. Pro připomenutí, jedná se o službu, při které strážníci poskytují pomoc osobám, jež se ocitají z důvodu zhoršeného zdravotního stavu v ohrožení života a zdraví. V roce 2018 evidují strážníci celkem 34 výjezdů, kdy v sedmadvaceti případech poskytovali osobám pomoc nejrůznějšího charakteru (nejčastěji zvednutí osoby po pádu na zem), ve třech případech byli nuceni na místo přivolat lékařskou pomoc. Pouze ve čtyřech případech osoby zmáčkly tísňové tlačítko omylem a šlo tak o plané výjezdy.

V oblasti prevence kriminality nelze opomenout projekt, během kterého došlo v letech 2017 a 2018 k výrazné modernizaci kamerového systému. Některé stávající kamerové body byly modernizovány, nově byla některá vytipovaná místa osazena kamerami, ať pevnými či panoramatickými. Ke drobným úpravám, zejména v umístění některých stávajících kamer, by mělo dojít i v letošním roce.

Vše, co by vás mohlo o Městské policii Chrudim zajímat, naleznete na stránkách www.mpchrudim.cz, kam jsou mimo jiné pravidelně vkládány příspěvky o konkrétních případech, kterými se chrudimští strážníci zabývali.

Lukáš Dvořák, vrchní strážník


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2020, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑