Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2019

Městská policie Chrudim v roce 2019

Tak jako na počátku každého roku, přichází nyní Městská policie Chrudim s přehledem, ve kterém je shrnuta činnost sboru za minulý rok. Výroční zpráva se věnuje personální oblasti, věcné a místní působnosti městské policie a také meziročnímu srovnání ve vybraných ukazatelích.

Personální oblast

V roce 2019 působilo u městské policie celkem 29 zaměstnanců, což je stejný počet jako v roce předešlém. Rovněž struktura zaměstnanců zůstává neměnná. Na ulici můžete potkat celkem dvaadvacet uniformovaných mužů a žen, na operačním středisku pracuje pět civilních zaměstnanců z řad bývalých strážníků či policistů, dvě zaměstnankyně plní úkoly v administrativní oblasti.

Místní působnost

V oblasti místní působnosti nedochází řadu let k žádným změnám, chrudimští strážníci tak působí nejen v samotné Chrudimi a jejích místních částech, ale rovněž v obcích Slatiňany, Sobětuchy a Úhřetice. Činnost v těchto obcích je vykonávána na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

Činnost

V roce 2019 vyjížděli strážníci k celkem 2 717 oznámením. Oproti roku předchozímu jde o mírný pokles, neboť v roce 2018 evidovala městská policie celkem 2 959 výjezdů. Pouze pro doplnění, v roce 2017 se občané na strážníky obrátili v 2 594 případech.

V rámci plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku bylo v roce 2019 řešeno celkem 3 119 přestupků (v roce 2018 evidováno 3 436 přestupků). Z tohoto počtu bylo 2 577 přestupků vyřešeno v příkazním řízení na místě, 542 přestupků bylo předáno k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

Pokud zaměříme pozornost na strukturu přestupků, můžeme konstatovat, že ani zde nedochází ve srovnání s lety předchozími k žádným výrazným změnám. Na prvním místě jsou přestupky v oblasti dopravy, následují přestupky proti majetku, na třetím místě jde o přestupky spáchané porušením nařízení či vyhlášky obce, čtvrté a páté místo patří přestupkům proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Úkony v rámci plnění úkolů v číslech 

    Odtažená vozidla: 6

    Osoby převezené na protialkoholní záchytnou stanici: 32

    Odchycená zvířata: 107

    Zjištěná podezření ze spáchání trestného činu – předáno Policii ČR: 11

    Osoby předvedené na Policii ČR: 10

    Případy, kdy byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky: 15

    Hlídané objekty v projektu Hlídání bytů a domů: 9

    Osoby přistižené při řízení pod vlivem návykové látky: 2

    Výjezdy na základě žádosti Policie ČR:  94

Velmi důležitou činností, spadající do preventivních aktivit městské policie, jsou přednášky v mateřských a základních školách. V loňském roce byly určeným strážníkem realizovány přednášky v rozsahu 133 hodin. Ve srovnání s rokem předchozím zde registrujeme navýšení o 22 hodin.

Další aktivitou, které se strážníci při výkonu služby věnují, jsou výjezdy v rámci projektu Signál v tísni. V tomto případě jde o službu občanům, kteří se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu ocitají v ohrožení života a zdraví. Strážníci k přijatému tísňovému volání vyjížděli celkem pětadvacetkrát. Nejčastěji šlo o případy, kdy osoba upadla na zem a nebyla sama schopna vstát. Ve dvou případech došlo při pádu ke zranění osoby, a na místo tak byla přivolána zdravotnická služba.

Důležitým prvkem v oblasti prevence je městský kamerový systém. V minulých letech došlo k jeho modernizaci a také k jeho rozšíření co do počtu kamer. Pořízené záznamy slouží nejen pro potřeby městské policie, ale do značné míry je využívají prakticky všechny složky Policie ČR. V minulém roce bylo evidováno celkem 130 žádostí od PČR o poskytnutí kamerových záznamů.

Vše, co by vás mohlo o Městské polici Chrudim zajímat, naleznete na stránkách www.mpchrudim.cz, kam jsou mimo jiné pravidelně vkládány příspěvky o konkrétních případech, kterými jsme se zabývali.

Lukáš Dvořák, vrchní strážník


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2021, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑