Roční zpráva

Stalo se již zvykem, že na počátku roku přicházíme s krátkým shrnutím toho, čemu se Městská policie Chrudim věnovala v roce předchozím. Jinak tomu není ani letos. V článku se věnujeme personální oblasti, věcné a místní působnosti městské policie a také meziročnímu srovnání ve vybraných ukazatelích.

Personální oblast

Na počátku roku 2022 působilo u městské policie celkem 27 zaměstnanců. Dvacet strážníků, pět operátorů kamerového systému a dvě administrativní pracovnice. Na pozicích operátorů a administrativních pracovnic se jedná o dlouhodobě shodný stav s lety předchozími, určité změny pravidelně nastávají v počtu strážníků. V průběhu loňského roku jsme do svých řad přivítali jednoho nového kolegu, čímž se blížíme k naplnění stavu na požadovaný počet dvaadvaceti strážníků.

Místní působnost

V této oblasti již řadu let nedochází k žádným změnám. Chrudimské strážníky tak můžete potkávat nejen na území našeho města, ale také ve třech okolních obcích, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jedná se o Slatiňany, Sobětuchy a Úhřetice.

Činnost Městské policie Chrudim 

V roce 2022 vyjížděli strážníci Městské policie Chrudim k celkem 2 962 oznámením. Je to o 334 výjezdů více než v roce předchozím a o 294 více oproti roku 2020.

V rámci plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku řešili strážníci v loňském roce 2 058 přestupků. Z tohoto počtu bylo 1 475 přestupků řešeno domluvou či pokutou uloženou v příkazním řízení na místě, zbylých 583 bylo oznámeno příslušným správním orgánům.

Pokud se zaměříme na strukturu nejčastěji řešených přestupků, nedochází zde oproti minulým letům k žádným výrazným změnám. Převážnou část tvoří přestupky v oblasti dopravy, na druhém místě jde o přestupky v podobě porušení vyhlášky města, na třetí pozici jsou to přestupky proti majetku a na čtvrtém a pátém místě přestupky proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku.

V rámci plnění úkolů strážníci dále uskutečnili:

  • Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici: 37

  • Počet zjištěných případů podezření ze spáchání trestného činu – předáno Policii ČR: 15

  • Počet odchycených zvířat: 119

  • Počet použití TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – tzv. botička): 15

  • Počet případů, kdy byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky: 10

  • Počet rozhodnutí o odtažení vozidla: 7

  • Počet výjezdů na žádost policie ČR: 94

Velmi důležitou činností, spadající do preventivních aktivit, jsou přednášky v mateřských a základních školách. Po období, kdy byl počet přednášek ve velké míře omezen různými protiepidemickými opatřeními, mohla být přednášková činnost realizována v plném rozsahu. Určený strážník tak uskutečnil v roce 2022 celkem 119 přednáškových hodin, což je téměř dvakrát více, než v roce předchozím.

Další aktivitou, které se strážníci při výkonu služby věnují, jsou výjezdy v rámci projektu Signál v tísni. Jedná se o službu, při které je poskytována pomoc osobám, které se mohou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu ocitnout v ohrožení života a zdraví. V loňském roce evidujeme celkem 23 výjezdů, z toho ve třech případech byli strážníci nuceni zraněným osobám přivolat lékařskou pomoc.

Téma, které chrudimské občany bezesporu zajímá, je také řešení problematiky vraků. Strážníci na základě vlastního zjištění, popřípadě na podnět občanů, vozidla, jež vykazují znaky zákonné definice vraku, dokumentují a předávají je k řešení příslušnému pracovníkovi městského úřadu. Za minulý rok bylo zadokumentováno celkem 30 takovýchto vozidel. Naprostá většina z nich již byla z ulic odstraněna.

Vše, co by vás mohlo o Městské policii Chrudim zajímat, naleznete na webových stránkách www.mpchrudim.cz, kam jsou mimo jiné pravidelně vkládány příspěvky o konkrétních případech, kterými se naši strážníci zabývali.

Lukáš Dvořák, vrchní strážník


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2024, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑