Věcná působnost městské policie

     Věcná působnost městské policie je obecným termínem pro činnosti, které představují pracovní náplň městské policie. Výčet takových činností nalezneme především v zákoně č.553/1991 Sb., o obecní policii, a to konkrétně v §2, kde je uvedeno že:  „Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem, činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.“ 

     K naplnění těchto bodů směřuje organizace činnosti Městské policie Chrudim ze strany vrchního strážníka a jeho zástupce. Pro bližší představu o práci městské policie v Chrudimi bude nyní předložen výčet nejčastějších činností, kterým se strážníci při výkonu služby věnují.

     Jednou ze základních činností spadajících do věcné působnosti strážníků je odhalování a následné řešení přestupků. V praxi existuje více možností, které vedou k odhalení přestupkových či jiných protiprávních jednání. V prvé řadě může strážník odhalit porušení zákona sám, nejčastěji při obchůzkové činnosti nebo jako člen motorizované hlídky. Druhou možností je oznámení občanů zpravidla na tísňovou linku 156. Takovýchto oznámení řeší Městská policie Chrudim ročně bezmála tři tisíce. V menší míře může být pachatel protiprávního jednání odhalen prostřednictvím městského kamerového systému.

     Mezi nejčastější přestupky, které strážníci v Chrudimi řeší, patří především přestupková jednání v dopravě. Dále jsou to přestupky proti majetku, na úseku veřejného pořádku, proti občanskému soužití a v neposlední řadě také přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Informace o počtu přestupků řešených v jednotlivých měsících jsou uvedeny v sekci „Zprávy“.                    

     Mezi významnou činnost Městské policie Chrudim patří aktivity v oblasti prevence. Jde jak o prevenci v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak o prevenci kriminality, zaměřenou na ochranu zdraví a majetku občanů. Podrobnější informace k preventivním aktivitám jsou zpracovány v sekci „Prevence“.

     K dalším častým aktivitám strážníků patří například odchyt volně se pohybujících zvířat, a to zejména psů. Ročně strážníci provedou více než sto takovýchto odchytů. Kromě psů jsou odchytávány například zraněné kočky, draví ptáci, netopýři a někdy také hospodářská zvířata.

     Převážnou část služby působí strážníci v terénu, kde jejich nejčastější pracovní náplní je, jak již bylo zmíněno, dohled nad dodržováním právních předpisů. Při pochůzkách v terénu by oku strážníka neměly utéct ani černé skládky, odstavená vozidla vykazující znaky zákonné definice vraku či závady v podobě propadlých chodníků, poškozených dopravních značek, přerostlých porostů zasahujících do chodníků a jiné druhy závad, které znepříjemňují život občanům či návštěvníkům našeho města.

     Z uvedeného výčtu je patrné, že pracovní náplň městské policie je v Chrudimi poměrně pestrá. Strážníci se každodenně setkávají s nejrůznějšími problémy, které musí umět vyřešit, a to nejen v souladu s platnými právními předpisy, ale také pokud možno v souladu s představami občanů.


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2024, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑